Vocal Vibration

ENGLISH 

      SUOMI 

NEDERLANDS 

Stemgeluid en vocal vibration.

informatie

Workshops
Lessen
Entertainment
Doelgroepen

Workshops
Geschikt voor groepen als éénmalige happening,
bijvoorbeeld als actief onderdeel van een themadag, bedrijfsuitje, team-building, koortraining of feest.

Dergelijke workshops kunnen de actieve opening van een themadag, feest of bedrijfsuitje zijn en zo de toon zetten.
Bij team-building kan een zangworkshop duidelijk maken waar het in samenwerking en bedrijfsvoering op aan komt.
Het kan verhelderend zijn om, in de praktijk te ervaren hoe men nu echt naar elkaar luistert, waarneemt en tot samenklank komt.
Voor een koor kan het prettig zijn om een gerichte training te ondergaan,
al of niet in combinatie met het bekijken en repeteren van het repertoire van dat moment.

In workshops creëer ik de mogelijkheid om de stem te verkennen en te gebruiken.
Beginnend in de veilige atmosfeer van algemeen groepsgebeuren kan er verder gewerkt worden naar meer individualiteit.

Ik doe dat via lichaamswerk maar ook door het gebruik van klankschalen en de tanpura.

Middels voorbeelden van zang-en stemgebruik uit diverse culturen en opvattingen
maar ook middels voorbeelden uit diverse periodes uit de West Europese muziek,
beoog ik de deelnemers hun veld van inspiratie te laten verbreden.
Echter ook omgevingsgeluid is daarin een serieus te nemen onderdeel.

Men wordt aangemoedigd vrij en onbevangen van de stem gebruik te maken.
Daarbij worden aanwijzingen gegeven met betrekking tot verbetering van techniek
en ter voorkoming van stembeschadiging.

Als de duur van de workshop het toelaat, wordt er gewerkt aan het experimenteren met vormen van notatie.

Workshops/gastlessen
Voor zowel middelbare scholen als basisscholen zijn de lessen inpasbaar.
Deze gastlessen zijn geschikt als aanbod in school, als variatie op, en ondersteuning van de reeds bestaande muzieklessen.

Als cluster zijn deze lessen geschikt als aanbod aan muziekschool,opleiding of volkshogeschool onder de noemer van korte cursus.
Tevens zouden koren van dit aanbod gebruik kunnen maken.
Voor muziekgroepen of koren die in een meerdaagse setting hun mogelijkheden willen verbreden of verdiepen zou dit op een gekozen locatie kunnen.
Workshops als deze kunnen daarbij afgewisseld worden met een eigen repetitie-programma.

In muziekopleidingen zijn deze lessen niet alleen bedoeld voor zangers in spé;
ieder instrument vraagt om frasering, adem en 'vocaal' gedachte expressie.
In verschillende muziektradities kun je zelfs geen muziekinstrument leren bespelen als je niet eerst hebt geleerd hoe te zingen.
Door een compositie bewust en aandachtig door je eigen stem heen te laten gaan, leer je het stuk beter kennen en beter uitvoeren.

In een serie of cluster van kortere workshops wordt op het werken met de stem en haar muzikale mogelijkheden ingegaan.
Lichaamswerk komt hierbij aan bod.
Aan de hand van het gebruik van klankschalen en tanpura worden de mogelijkheden van resonans en weerklank verkend.
Men maakt kennis met diverse manieren waarop in periodes van de geschiedenis maar ook in andere culturen met de stem wordt omgegaan.
Dat zingen en musiceren een vorm van communicatie zijn wordt tijdens deze lessen veelvuldig belicht.
Er is aandacht voor experiment met stem, geluid en notatie.
Aangemoedigd wordt het vrije en vrijmoedige gebruik van de stem.
Bij improvisatie kan het gebruik van eenvoudige instrumenten aan bod komen.
Ondertussen wordt gelet op techniek en mogelijkheden; de grootte van de groep bepaalt hoe individueel daar op in wordt gegaan.

Naast deze lessen in een groep zou de mogelijkheid geschapen kunnen worden voor individueel consult
of het werken in kleine groepjes,betreffende zangtechniek, individuele expressie en wat verder ter tafel komt.

cluster lessen als Voorbereiding op bevalling en moederschap
Met je stem en het resoneren ervan kun je je lichaam, in deze bijzondere omstandigheden, beter leren kennen.
Je kunt rust in het lichaam brengen met je stem. Dat is prettig als de zwangerschap vordert en zwaarder wordt.
Maar het is ook fijn op momenten tijdens de bevalling.
Vertrouwd zijn met je eigen stem geeft je meer zekerheid. Dat kun je op sommige momenten goed gebruiken.
Je baby kent jouw stem uit alle stemmen; heel de zwangerschap is die stem het meest nabij geweest.
Nadat je kindje geboren is , zal het fijn zijn om voor je kind te zingen.

In deze lessen wordt aandacht gegeven aan de stem doorheen het lichaam,
aan resonans en boventoon.
Er worden ideeën aangereikt omtrent het gebruiken van je stem onder spanning.
Hoe zing je voor je kind....we leren wiegeliedjes.

Zangervaring is niet noodzakelijk.
Zeker in het zingen tussen moeder en kind is het belangrijk om te bedenken dat zingen een goede en algemeen menselijke eigenschap is.
Niet zingen met je kind is vele malen erger dan zingen met een beperkte stem.
Bovendien: de stem van de moeder is de meest vertrouwde stem. Voor je kindje is jouw stem de stem die er het meest toe doet.
Maak er vrijelijk gebruik van en geniet van de intimiteit en de rust die het jou en je baby schenkt.

privé-lessen
individueel kan gewerkt worden aan de mogelijkheden die de stem biedt.
Luisteren en gewaar worden zijn daarbij van wezenlijk belang.
Het repertoire kan uit allerlei gekozen worden;
centraal staat de omgang met de stem en de expressie daarvan
alsmede de stof van waar uit gewerkt wordt.
Zang ervaring is niet noodzakelijk;
wel openheid en enthousiasme met betrekking tot de stem.
Leeftijd vormt hierbij geen probleem.

entertainment

Als onderdeel van een feest, of als afwisseling van een studiedag kan een stemworkshop een welkome afwisseling of entre'act zijn.
Daarbij kan het gezamenlijke werk beëindigd worden met een resultaat in de vorm van een liedje of improvisatie.
Ook kan, als de taal het toelaat, geëindigd worden met het vertellen van een verhaal of het ten gehore brengen van wat eenvoudige liederen.
Ook hierbij zijn plezier en enthousiasme belangrijker dan een geoefend stemgeluid.

doelgroepen
Schoolklassen van zowel basisscholen als middelbare scholen.
Kunst- en muziekopleidingen.
Groepen die gezamenlijk zich met zingen/stemgebruik bezig willen houden.
Koren, zang- en popgroepen,
Aanstaande moeders.
Individuele leerlingen.

inspiratie
plezier en fascinatie,
vertrouwen,
verwondering,
de kracht van het oorspronkelijke. 

Al vanaf heel jong hebben geluid en stem me geïntrigeerd. Als klein kindje tastte ik naar de keel van mijn moeder om daar haar stem te voelen.
Als jonge peuter kon ik uren onder de tafel zitten: geluid makend met mijn stem, telkens weer de stroom en de trilling door het lichaam voelen gaan.
Maar ook net zo lang de geluiden om me heen nabootsen tot het nagenoeg hetzelfde was.
Het hield me bezig maar het stelde me ook op m'n gemak.

Toen het zingen van liedjes aan de orde kwam, vond ik het één van de heerlijkste bezigheden. Alleen of met anderen.
Met het zingen met anderen was het prettig om de gezamenlijke stroom te ervaren; samen zingen kan alles lichter maken.
In de kleuterklas vond ik het heel indrukwekkend dat , hoewel ik de liedjes soms nog niet kende, het met de klas altijd klonk alsof dat wel zo was.
En dat ik met al die kinderen, waar ik eigenlijk niet zoveel mee te maken had, ineens iets groots vormde. Iets wat er toe deed.

Alleen, in m'n eentje, zingen; betekende bezig zijn met mezelf; zoeken en ontdekken.
En, als er verdriet of onzekerheid was betekende het : de weg terugvinden naar vertrouwen.
Niet bewust; ik zong gewoon en langzaam werd alles weer goed.

Tijdens de korte tijd dat ik les had aan de muziekschool (en een grondige hekel aan theoretische muzieklessen heb ontwikkeld), viel het me op dat 'muziek' zich beperkte tot wat in boekjes te lezen en op platen (CD's) en in concertzalen te horen was.
Het roepen van straat- en marktverkopers. Het timbre van een speciale stem (bijvoorbeeld die van je opa), vogelgeluiden, verkeersgeluiden.....
Waarom kwam die dingen niet aan bod zodat je het bijvoorbeeld op kon tekenen en later terug kon lezen?

Later bleek dat ik niet de enige was die zo dacht. Doorheen de tijd , maar ook in allerlei culturen komen die dingen aan bod
en wordt er verrassend mooi en interessant werk mee gemaakt. Niet alleen in weergave maar ook in notatie.

Die dingen kwamen me heel helder voor de geest toen, jaren later, een lerares 'Spreken' van de opleiding tot kleuterleidster,
me voorstelde om zanglessen te nemen:
volgens haar interessanter dan wat zij te bieden had en ik had een mooie stem, vond ze. Het sloeg als een bliksem door me heen:
ik wist dat het dàt was wat ik wilde; altijd al.

Het conservatorium waar ik uiteindelijk terecht kwam, nam me veel van de oorspronkelijke geneugten af:
plotseling was de stem een product en moest ik er liefdeloos aan schaven tot het deed wat men wilde horen.
Soms lukte dat en ik heb er mijn eindexamen mee gehaald, maar mìjn stem, werd het steeds minder.
Het was niet meer hetgeen wat me bij mezelf bracht, vreugde en vertrouwen verschafte.

Ik dacht dat het zo hoorde , als bij een serieus beroep.
Dat is immers voor een groot deel: hard werken. Ik probeerde de gevoelens van frustratie de baas te worden.

In de stemmen van mijn kinderen vond ik terug wat ook ooit van mij was geweest.
Het plezier wat zij in hun stem hadden heeft me uiteindelijk op het andere been gezet;
en in het horen en zien van hoe de zangers van oude muziek hun werk uitoefenden, werd het verlàngen om te zingen weer wakker.
Via de oude muziek met haar modale technieken en via de Indiase Dhrupadzang is de levendige fascinatie met zingen weer teruggekomen.
De beroepen die ik intussen heb uitgeoefend hebben daaraan het nodige toegevoegd:
-het nonverbale-, maar wel stem-contact met mensen met een verstandelijke beperking in de toen zo geheten Zwakzinnigenzorg,
-het werken met kleuters,
zowel de bijzonder drukke kinderen alsmede de jonge kleuters van buitenlandse komaf die nog geen Nederlands verstonden;
het bleek dat de stem met z'n heel eigen stemuitdrukking een geweldig instrument was waarmee je kinderen bij de les kon houden
en waarmee je een prettige sfeer kon bewerkstelligen en handhaven.
Dat gold zowel voor mij als voor de kinderen.

De oude opleiding tot kleuterleidster was er één die inventiviteit en fantasie stimuleerde;
we kregen immers geen vaststaande methodes voor ons werk aangereikt.
Om aan de, in dat onderwijs gestelde, doelen en eisen te voldoen, hadden we dergelijk gereedschap hard nodig.
Het heeft me veel bijgebracht over hoe wij leren en leven en hoe belangrijk daarbij nieuwsgierigheid en inspiratie zijn.
En het heeft me geleerd om van de veelgebruikte paden af te wijken.

Deze dingen èn het plezier wat lesgeven mij verschaft, liggen ten grondslag aan hoe ik werk en wat ik te bieden heb.